Mijn naam is Inge Schultze. Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij de KNAS. De 3 Musketiers is hierbij aangesloten. Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag waardoor jij (of iemand in jouw omgeving binnen de schermsport) je onveilig voelt, zoals seksuele intimidatie discriminatie en pesten. Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in zo’n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt.

Wie ben ik?
Ik heb heel lang bij de politie gewerkt als loopbaanadviseur. Daar was ik ook vertrouwenspersoon. Naast mijn politieopleiding heb ik ook een psychologische opleiding gevolgd. Met die kennis op zak startte ik mijn eigen bedrijf in trainingen en coaching. Ik ben heel blij dat ik na zoveel jaar weer een bijdrage kan leveren, vooral aan een gezond sportklimaat binnen de schermbond.

Op het moment dat ik zelf een klacht wilde indienen op het gebied van seksuele intimidatie, bleek dat dit gebied nog in ontwikkeling was. Gezien mijn achtergrond en mijn ervaring met het onderwerp ben ik benaderd door de KNAS om als vertrouwenscontactpersoon te fungeren. Zo is het bekende balletje gaan rollen, waardoor ik nu meedenk over het beleid rondom ongewenst gedrag (waaronder seksueel misbruik) en als vertrouwenscontactpersoon mijn bijdrage kan leveren.

Hoe kun je me bereiken?
Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, neem dan contact met mij op via  06 – 4817 1726. Je kunt ook naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar: 0900 – 202 55 90  (€ 0,10 p.m.)