Lid van de vereniging worden kan op ieder gewenst moment in het schermseizoen en is reuze simpel.

Je kunt je aanmelden door dit aanmeldingsformulier digitaal in te vullen. Je kunt dit formulier ook gebruiken als je je wilt aanmelden voor de jeugdtrainingen voor kinderen van 6-12 jr of voor de volgende introductiecursus voor jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar.

Betaling
Nieuwe leden, deelnemers aan de introductiecursussen en gewone leden ontvangen facturen om de contributie te voldoen. Vanwege de hoge kosten bieden we geen mogelijkheid tot automatische incasso. Mocht het voor een lid niet mogelijk zijn om de contributie aan het begin van het seizoen ineens te voldoen, dan kan in overleg met onze penningmeester naar een oplossing gezocht worden. Voor de volledigheid wijzen wij op het feit, dat betaling in termijnen een lid niet vrijstelt van de plicht om het gehele jaar door te betalen in geval van tussentijdse opzegging. De wet heeft immers op de geldende opzegtermijnen voor sportverenigingen een uitzondering gemaakt aangezien deze verplichtingen voor minstens een jaar aangaan waarbij zij zich baseren op het aantal leden.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 30 juni van enig jaar te geschieden. Het lidmaatschap kan eenvoudig worden opgezegd door een e-mail te sturen aan onze secretaris. Bij te laat ontvangen opzeggingen (na 30 juni van enig jaar) worden de KNAS-lidmaatschapskosten rechtstreeks doorberekend.