Personen die bij aanmelding de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dienen dit formulier door hun ouders/voogd in te laten vullen. Deelname geschiedt op eigen risico.


Aanhef: *

Voornaam: *

Tussenvoegsel:

Achternaam: *

Geboortedatum ouder/voogd/senior:

Geboortedatum zoon/dochter:

Naam zoon/dochter:

Straatnaam: *

Huisnummer: *

Postcode: *

Plaats: *

Telefoonnummer:

06-nr: *

E-mail adres aanmelder/senior: *

E-mail adres jeugdlid:

Door je aanmelding ga je akkoord met de opname van je gegevens in onze ledenadministratie en met de toezending van onze Online Nieuwsbrief @Poste.


Betalingswijze:

Zijn er bijzonderheden die je wilt doorgeven bij je aanmelding? Je kunt ze hieronder melden:


Ik heb De Musketiers gevonden via:

Ik ben bekend met de voorwaarden zoals deze staan omschreven op de website van De 3 Musketiers. De 3 Musketiers is een vereniging die draait op vrijwilligers. Door mij aan te melden als lid, verklaar ik en/of mijn ouders bereid te zijn om af en toe de handen uit de mouwen te willen steken om de club te helpen, bijv. door mee te lopen met de Jantje Beton collecte, te helpen met de organisatie van een toernooi of voor vervoer te zorgen naar een (jeugd)toernooi.