Lid van de vereniging worden kan op ieder gewenst moment in het schermseizoen en is reuze simpel.

Je kunt je aanmelden door dit aanmeldingsformulier digitaal in te vullen. Wil je in het voorjaar meedoen aan de proeflessen? Vul dan hier rechtstreeks het online formulier voor de proeflessen in.

Incassomachtiging
Nieuwe leden en deelnemers aan de introductiecursussen worden aangemoedigd om de verschuldigde bedragen via automatische incasso te voldoen. Aan alle leden bieden wij de mogelijkheid om de contributie en trainingsbijdragen via automatische incasso te voldoen. Voor de volledigheid wijzen wij op het feit, dat betaling per maand een lid niet vrijstelt van de plicht om het gehele jaar door te betalen in geval van tussentijdse opzegging. De wet heeft immers op de geldende opzegtermijnen voor sportverenigingen een uitzondering gemaakt aangezien deze verplichtingen voor minstens een jaar aangaan waarbij zij zich baseren op het aantal leden.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 30 juni enig jaar te geschieden. Het lidmaatschap kan eenvoudig worden opgezegd door een e-mail te sturen aan onze secretaris. Bij te laat ontvangen opzeggingen (na 30 juni van enig jaar) worden de KNAS-lidmaatschapskosten rechtstreeks doorberekend.

Nieuwe wet abonnementen / lidmaatschap sportvereniging
Op 5 oktober 2010 heeft de Eerste Kamer een nieuw wetsvoorstel aangenomen. Het voorstel ziet hoofdzakelijk op stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten. Daarnaast legt het voorstel de specifieke plicht op aan (sport)verenigingen om leden te informeren over de wijze van opzegging van het lidmaatschap. Een lidmaatschap bij verenigingen mag nog steeds stilzwijgend verlengd worden voor een jaar, indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt. Echter, (sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie eenvoudig te verschaffen met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap. Bieden verenigingen losse diensten aan door middel van contract of abonnement dan moeten zij zich ook houden aan de nieuwe formaliteiten qua opzegging.