Personen die bij aanmelding de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dienen dit formulier door hun ouders/voogd in te laten vullen. Deelname geschiedt op eigen risico.


Aanhef: *

Voornaam: *

Tussenvoegsel:

Achternaam: *

Geboortedatum ouder/voogd/senior: *

Geboortedatum zoon/dochter:

Naam zoon/dochter:

Straatnaam: *

Huisnummer: *

Postcode: *

Plaats: *

Telefoonnummer:

06-nr: *

E-mail adres aanmelder/senior: *

E-mail adres jeugdlid:

Door je aanmelding ga je akkoord met de toezending van onze Online Nieuwsbrief @Poste.


Betaling: Je verzekert je van deelname door uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de introductiecursus, het bedrag ad € 80,- over te maken op rekening NL30 ABNA 0432 8305 10 ten name van De 3 Musketiers.


Ik heb De Musketiers gevonden via:

Ik ben bekend met de voorwaarden zoals deze staan omschreven op de website van De 3 Musketiers.